Copywriterem v osmi krocích

Velké firmy většinou nemají s přípravou reklamních článků, příspěvků pro svůj web či PR materiálů problém. Zaměstnávají totiž profesionální copywritery. Menší firmy bývají odkázány samy na sebe a často se dopouštějí chyb. Nejčastěji jde o nepřehlednost a nejasnost textů. Článek proto přináší osm rad, jak se chyb vyvarovat.

- Ujasněte si, o čem chcete psát. Většinou půjde o nový produkt nebo službu, aktuální informace o vaší firmě apod. Snaže se být co nejvíce přesní a konkrétní.

- Stanovte si cíl sdělení, například prodej, oznámení novinky, získání zpětné vazby, posílení povědomí o firmě apod.

- Buďte co nejpřesnější i ve vymezení toho, komu je vaše informace určena. Co nejúžeji definujte cílové skupiny čtenářů.

- Sepište si klíčové vlastnosti popisovaného produktu nebo služby a z nich plynoucí výhody pro čtenáře.

- Ujasněte si formu výsledného textu, podle toho, zda jej píšete pro katalog, web nebo jako tiskovou zprávu do novin.

- Vymyslete vhodný titulek, který upoutá čtenáře a motivuje k přečtení. Snažte se zakomponovat do něho váš produkt a jeho hlavní výhodu.

- Text rozvrhněte na úvod, stať a závěr. Dbejte na přehlednost pomocí odstavců. Hned v úvodní pasáži motivujte ke čtení celého textu. Závěr by měl obsahovat stručné shrnutí budoucího dění a případně výzvu k akci.

- Nakonec zhodnoťte, zda má vaše zpráva odpovídající rozsah a proveďte případné úpravy. Zkontrolujte také pravopis a jazykovou formu sdělení. Máte-li čas, článek na několik dní odložte a pak se k němu vraťte s tím, že provedete ještě poslední úpravy.

-kk-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny