Co by měl umět PR profesionál v roce 2020?

Základní schopnosti pracovníků PR zůstávají. Avšak média se rychle vyvíjí, takže do budoucna přibudou další dovednosti nezbytné pro efektivní výsledky PR. Portál PR Daily shrnuje 10 schopností, bez kterých by kandidáti na pozici v PR v roce 2020 již neuspěli.

1. Reklamní copywriting. Online reklama směřuje spíše ke komunikaci sdělení než ke kreativním řešením, proto se v ní angažují i PR agentury.

2. Produkce a editace videí. Rozpočty se už nyní přesouvají k výrobě vlastního unikátního obsahu, mezi než patří také videa, videorozhovory apod. Dovednosti v oblasti sociálních sítí, grafiky, stříhání videí a analytických nástrojů ke kontrole výsledků budou naprosto nezbytné.

3. Mobilní komunikace. Nyní se v PR teprve začínají prosazovat a první pokusy jsou chabé (obdobně jako první marketingové pokusy na sociálních sítích). Zcela bezpochyby však jejich důležitost poroste.

4. Vytváření a udržování obsahu na sociálních médiích. Obsah se totiž pomalu odklání od prodejního charakteru ke snahám vyprávět příběhy. A právě tady se nabízí příležitost pro PR a jejich dovednosti.

5. Analytické nástroje. V budoucnu budou mít lidé z marketingu a PR mnohem podrobnější informace o svém publiku, než jak tomu bylo v minulosti. Poroste potřeba je správně zanalyzovat na základě jejich chování, míry zapojení apod. Nejdůležitější bude poznat, do jaké míry komunikace s danou skupinou ovlivní obchodní cíle firmy.

6. SEO. PR profesionál musí být schopen urychlit nalezení obsahu pomocí SEO a sociálních sítí. Přičemž stále bude záležet, aby obsah byl kvalitní a poutavý.

7. Rychlost v získávání informací. Nalézání příležitostí bude stále těžší v tom smyslu, že se zvyšuje rychlost šíření informací. Jejich nalezení před konkurencí bude tudíž klíčovým krokem k úspěchu.

8. Programování. Schopnost, která je pomalu nezbytná již dnes. Každopádně PR člověk budoucnosti musí být schopen vytvářet, řídit a analyzovat digitální obsah. Znalost softwaru jako WordPress či Buddy Media se stane nezbytnou součástí kvalifikace v PR.

 9. Řízení virtuálních týmů. Trend práce na dálku nadále poroste. Nové týmy bude třeba řídit – tedy motivovat, sledovat a inspirovat – novými způsoby.

10. Vytváření vztahů s blogery. Kontakt s médii je samozřejmostí, ale blogerům se daří zasahovat i odlišné, často velmi důležité publikum. Ignorovat je znamená poskytovat klientům medvědí službu. Oslovování blogem se však od jiných médií liší.

 

-th-

Zdroj: Ragan's PR Daily - denní zprávy, doporučení a názory z oboru PR, marketingu, sociálních sítí a médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ragan's PR Daily