Řiďte se potřebami a chováním zákazníků

Manažeři marketingu dnes mají na výběr z většího množství komunikačních kanálů než kdy předtím. Jak si ale správně vybrat? Profesoři Harvard Business School Sunil Gupta a Thomas Stee zmiňují v rozhovoru cesty, jak konceptuálně pojmout nejefektivnější přístup.

Firmy si podle nich mohou vybudovat udržitelné konkurenční výhody, když dobře pochopí, co jejich zákazníci chtějí a jak se chovají. Problém rozvržení marketingových aktivit je třeba řešit ve dvou krocích.

Prvním je provedení analýzy poptávky za účelem předvídání toho, jak různé marketingové akce ovlivní chování spotřebitelů. Druhým je analýza ekonomického dopadu za účelem určení nejlepších akcí pro firmu.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge