Nevzbuzujte zákaznický hněv

Zákazníci si vybírají firmy podle toho, jak s nimi zacházejí. V USA se ale v této souvislosti již zažil termín customer rage (zákaznický hněv), protože zákazníci jsou stále více nespokojení s poskytovanými službami. Článek shrnuj několik rad, jak si nenechat zákazníky utéci.

- Odstraňte překážky. Usnadněte zákazníkům jednání s vámi. Jasně jim ukažte, jak s vámi obchodovat, aby byla spokojenost na obou stranách.

- Upravte své webové stránky. Firemní webové stránky jsou často změtí jednotlivých částí vytvořených samostatnými odděleními. Firma by ale měla podávat zákazníkům celistvou značkovou zkušenost.

- Napravte deset největších chyb, na které si zákazníci stěžují. Jistě byste teď dokázali ihned vyjmenovat základní problémy v jednání se zákazníky, které chcete odstranit. Tak s tím něco udělejte. Pokud nic nepodniknete, zákazníci to budou vnímat jako nedostatek zájmu a respektu.

- Naučte přední linii naslouchat. Zaměstnanci jednající se zákazníky by měli být především lidští. Důležité je,a by dokázali zákazníkům naslouchat, chápat je a chtěli jim pomoci splnit jejich potřeby.

- Dělejte, co slibujete. Uvědomte si, jak bude zákazník rozzloben, pokud nesplníte své sliby. Se svou špatnou zkušeností se pak podělí se všemi svými známými.

-kk-

Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM