Jak řídit zákaznické zkušenosti II.

Řízení projektů není jen věcí plnění úkolů, které je třeba plnit. Jde o řízení celé zákaznické zkušenosti. Druhá část článku o řízení zákaznické zkušenosti popisuje dalších šest rad.

- Zajímejte se o posvátné aspekty projektu na všech stranách. Nedělejte žádné vlastní závěry, zejména pokud jde o zákazníky. Můžete se nějak přizpůsobit jejich prioritám?

- Špatné zprávy se s postupem času nevylepší. Nejde o víno nebo sýr. Čím dříve se zákazník dozví o rizicích, tím rychleji bude moci zrevidovat vaše obchodní plány a minimalizovat případné škody.

- Přiznávejte vinu, rozdávejte chválu. Ať už dojde k jakékoli chybě, podle zákazníků budete na vině vy, jakožto manažeři projektu. To byste měli respektovat. Chválu za úspěšné kroky naopak věnujte vaší straně, nikoli však pouze sobě, ale konkrétním úspěšným členům týmu.

- Nejde jen o to, co řeknete, ale jak to řeknete. Ať už máte dobré nebo špatné zprávy, dávejte si pozor, jak je tlumočíte. Volte správná slova, tón hlasu i řeč těla.

- Neste své břemeno. Buďte si vědomi své role. Jako projektový manažer musíte řešit problémy, plnit potřeby zákazníků.

- Řiďte nové hráče. Pamatujte, že musíte být schopni řídit i vztahy s nově vstoupivšími stranami, zejména sponzory.

-kk-

Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today