Desatero etického prodeje

Obchod je tvrdý boj, má ale svá pravidla. Prodejce však často láká možnost tato pravidla překračovat. Považují se za muže činu, kteří pro uzavření obchodu podstoupí možné i nemožné. Proto, aby odolali pokušení a jednali ve své práci čestně formuloval autor článku (též prodejce) jakési prodejní etické desatero:

- Buďte profesionální. Je tomu již 2500 let od doby, kdy se profesionálně zachoval Hippokrates se svou formulací etických pravidel pro medicínu. Jeho prvním pravidlem bylo „neublížíš“ a u vás by tomu mělo být stejně.
- Ujasněte si své hodnoty. Přesně definujte, co považujete za etické a co nikoli.
- Uplatňujte definované hodnoty v praxi.
- Převeďte své etické principy do písemné podoby.
- Nezapomínejte na své hodnoty. Opakujte si je.
- Nebudete-li definované hodnoty uplatňovat, zrušte je. Veškerá vaše činnost musí vycházet z původních hodnot.
- Buďte vůdcem, nikoli následovníkem. Rozhodujte o své činnosti.
- Zvažujte, jak zacházet s drahocenným časem. Věnujte svůj čas etickému jednání a vyžadujte jej i z druhé strany.
- Usilujte o to, aby se etické zásady staly skutečně součástí vaší osobnosti a projevovaly se tak přirozeně ve vašem jednání.
- Přemýšlejte dlouhodobě. Etické jednání se vám nemusí vyplatit okamžitě, nýbrž až v dlouhodobém horizontu.
Zdroj: Sales Training Tips - Tipy pro úspěšné obchodování a vztahy se zákazníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Training Tips