Desatero etického prodeje

Desatero etického prodeje

Obchod je tvrdý boj, má ale svá pravidla. Prodejce však často láká možnost tato pravidla překračovat. Považují se za muže činu, kteří pro uzavření obchodu podstoupí možné i nemožné. Proto, aby odolali pokušení a jednali ve své práci čestně formuloval autor článku (též prodejce) jakési prodejní etické desatero:

- Buďte profesionální. Je tomu již 2500 let od doby, kdy se profesionálně zachoval Hippokrates se svou formulací etických pravidel pro medicínu. Jeho prvním pravidlem bylo „neublížíš“ a u vás by tomu mělo být stejně.
- Ujasněte si své hodnoty. Přesně definujte, co považujete za etické a co nikoli.
- Uplatňujte definované hodnoty v praxi.
- Převeďte své etické principy do písemné podoby.
- Nezapomínejte na své hodnoty. Opakujte si je.
- Nebudete-li definované hodnoty uplatňovat, zrušte je. Veškerá vaše činnost musí vycházet z původních hodnot.
- Buďte vůdcem, nikoli následovníkem. Rozhodujte o své činnosti.
- Zvažujte, jak zacházet s drahocenným časem. Věnujte svůj čas etickému jednání a vyžadujte jej i z druhé strany.
- Usilujte o to, aby se etické zásady staly skutečně součástí vaší osobnosti a projevovaly se tak přirozeně ve vašem jednání.
- Přemýšlejte dlouhodobě. Etické jednání se vám nemusí vyplatit okamžitě, nýbrž až v dlouhodobém horizontu.
Zdroj: Sales Training Tips - Tipy pro úspěšné obchodování a vztahy se zákazníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Training Tips