Berte to osobně

Berte to osobně

Ať už k propagaci vaší firmy používáte jakékoli médium, měli byste přitom dbát na osobní přístup. Nikdo přece nechce nakupovat produkty od někoho, kdo působí chladně a nepřátelsky. Jedním z nejjednodušších způsobů personalizace marketingových sdělení je formulování myšlenek v první osobě.

Sdělení by dále mělo být stručné a výstižné, vyvarovat se přílišného množství čárek, které působí nepříjemně. Pokud jde o školní pravidlo nezačínat větu spojkou (např. a), v marketingu se jej držet nemusíte. Naopak se mnohdy vyplatí. Marketéři by se při psaní sloganů neměli řídit tlaky, které na ně působí ze všech stran. Nejjednodušší je představit si, že mluví o produktech se svými přáteli.

-kk-
Zdroj: About Advertising - část amerického portálu About.com věnovaná reklamě a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Advertising