Základy komunikace pro zákaznická střediska

Efektivní komunikace je základním předpokladem úspěšného fungování zákaznického střediska. Organizace všech druhů závisejí na tom, co expert na vůdcovství Warren Bennis popisuje jako „sdílení významů a interpretací reality.“ Chybějící komunikace vede ke konfliktům cílů, nejasným hodnotám, nedorozuměním, nedostatečné koordinaci, zmatku, snižující se morálce a zaměstnancům, kteří dělají jen nutné minimum toho, co se od nich vyžaduje.

Existují různé kultury a různé komunikační styly. I přesto je však možné formulovat určité základní komunikační principy, které zajistí úspěšný chod zákaznických středisek. Jsou to tyto:

- Dejte si závazek, že budete průběžně informovat své lidi a udržovat je v obraze.

- Rozvíjejte kulturu podpory.

- Stanovte vhodné komunikační nástroje.

- Vybudujte formální i neformální komunikační kanály.

- Ujistěte se, zda vaše struktury a pravidla podporují komunikaci.

- Naslouchejte aktivně a pravidelně.

- Nepřehánějte své snahy. Příliš mnoho komunikace brání efektivnímu komunikování.

-kk-

Zdroj: Call Center Magazine - odborný web mezinárodní organizace International Customer Management Institute (ICMI)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Call Center Magazine