Jak povzbudit energii telefonistů

Ilustrační snímek

Víte, jak můžete nejlépe povzbudit motivaci vašich telefonních operátorů? Udržet hladinu energie na vysoké úrovni pomohou rozmanité zkušenosti nebo nové pracovní výzvy. Této problematice se nedávno věnoval server Call Centre Helper, který také přinesl následující doporučení.

Fyzické zdraví

Fyzické zdraví je pro náročnou práci agentů v call centru základním faktorem. Spánek, vyvážená strava, sport nebo hydratace. Sdílejte své zkušenosti. Vyzkoušejte si týmový brainstorming a nalezněte společně základy pevného zdraví. Nemusíte být ani fitness fanatik, abyste ostatní podpořili v sebekontrole nad vlastní fyzickou energií.

Angažovanost

Pracovní výzvy a nové zkušenosti motivují k výkonu. Díky tomu se cítíme plni energie a více se angažujeme v práci. Každý úspěšně dokončený projekt poskytuje pocit naplnění a úspěchu. Nabídněte vašim agentům možnost samostatně pracovat na vlastních projektech a poskytněte pomoc a dohled nad odváděnými výkony. Díky tomu se vaši pracovníci naučí nové dovednosti bez nadbytečné nervozity. Nové zážitky přinese stejně dobře také týmové řešení nových úkolů, tematické soutěže, oslava získání nových klientů nebo banální vyzdobení pracovního prostředí. To vše oživí pracovní morálku celého kolektivu.

Sebejistota

Důkladný trénink je důležitým faktorem pro udržení sebejistoty agentů. Celý kolektiv ale musí také vědět, jak se zachovat v situaci, na kterou nebyli vyškoleni. Kromě pracovního postupu pro takové případy je důležité mít také schopného týmového lídra, který je ochoten takové problémy ihned řešit. Bez podpory vedoucího pracovníka nebudou mít zaměstnanci dostatek energie a motivace k takovým výzvám. Sdílejte s týmem zkušenosti, které vás nutí být energičtí v pracovním životě i soukromém životě.

Realistická představa o produktivitě

Zdravá představa o možnostech a schopnostech osobních výkonů je významná pro zamezení případů vyhoření zaměstnanců. Ujistěte se, že váš tým není dlouhodobě přetěžován a je brán ohled na limity jeho produktivity. Zjistěte, zda je také top management obeznámen s možnostmi kontaktního centra a jeho limity. Vyhnete se tak nadbytečným pracovním úkolům, které by mohly být týmu přiděleny nad rámec stávajících povinností.

Všechny tyto faktory povzbuzují motivaci pracovníků call centra a vybízejí k sebejistému zvládání nových úkolů a výzev.

-bn-

Zdroj: Call Centre Helper - britský online týdeník věnovaný call centrům
Zobrazit přehled článků ze zdroje Call Centre Helper