6 vět, kterými začít první telefonát s B2B klientem

I u B2B prodeje probíhá první kontakt s potenciálním zákazníkem velmi často po telefonu. Daný jedinec většinou přijímá telefonáty od řady obchodníků a dostává velké množství nabídek. Je proto nutné, abyste se trochu odlišili a klienta zaujali, a to již hned v úvodu hovoru.

Zde je šest různých vět, kterými můžete začít hovor s potenciálním B2B klientem začít. Tato doporučení publikoval blog společnosti HubSpot.

„Volám v souvislosti s …“

Místo tří teček doplňte určité specifikum dané společnosti nebo ideálně nějakou událost či produkt, který byl uveden danou firmou v blízké minulosti. Ukážete tak, že firmu znáte a voláte kvůli něčemu konkrétnímu.

„Dostal jsem na vás kontakt od …“

Uveďte jméno klienta, který danou firmu doporučil. Zmiňte jak jeho jméno, tak i funkci a název společnosti, v níž působí.

„Spolupracujeme s klienty, jako jsou …“

Všichni chtějí být ve společnosti těch nejlepších, proto můžete hned ze začátku uvést jako referenci vaše významné klienty, kteří podnikají ve stejném oboru jako volaná firma.

„Reaguji na váš příspěvek …“

Pokud firma nebo jedinec zveřejnili nějaký zajímavý nebo inovativní příspěvek na blogu či sociálních nebo profesionálních sítích, můžete i tento příspěvek použít jako odrazový můstek.

„Dozvěděl jsem se, že vaším klientem / obchodním partnerem je …“

Dejte volanému najevo, že se pohybujete ve společnosti zainteresovaných lidí z daného oboru, a začněte zmínkou o určité informaci, kterou jste se dozvěděli.

„Naše firma se zabývá řešením …“

Pokud víte, že danou firmu nebo vůbec firmy ve stejném oboru trápí nějaký aktuální palčivý problém, uveďte se jako společnost, která se zabývá řešením právě této problematiky.

-mm-

Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog