Jak využít mateřskou sílu na sociálních sítích

Matky představují v populaci značnou kupní sílu a již v minulosti jsem psali o tom, že spolupráce s nimi může být pro značku velmi přínosná. Totéž platí na sociálních sítích - podívejme se na základní fakta o jejich chování zde:

  • 66 % matek vnímá sociální sítě jako dobrý zdroj informací.
  • 65 % získává informace o produktech a službách prostřednictvím vazeb na sociálních sítích.
  • Matky využívají sociální média o 20 % pravděpodobněji než zbytek populace.
  • 47 % z těch, které je využívají, je navštíví několikrát za den.
  • 70 % maminek publikovalo na sociálních sítích informace o značce (produktech či službách).
  • Matky se stanou fanouškem značky o 38 % pravděpodobněji než průměrný Američan.

Chcete-li se dopídit vědecké podstaty rozdílnosti chování maminek na internetu oproti běžné populaci, stačí vycházet z biologických rozdílů mezi muži a ženami: Mozek žen má mezi levou a pravou hemisférou větší množství spojení než mozek muže, který má vazby spíše v rámci každé hemisféry zvlášť. Proto ženy často zvládají více úkolů zároveň a muži se zas lépe soustředí na určitou věc v daný moment. Ženy tedy používají sociální média často při jiné činnosti. To také vysvětluje, proč je využívají častěji než muži (78 % vs 69 %). Navíc platí, že čím větší časová tíseň, tím lépe ženy multitasking zvládají.

Jak tyto vlastnosti maminek využít?

  1. Zasáhněte jejich nejvyšší hodnoty. Matky odnepaměti navazují a pěstují vztahy, mají smysl pro spolupráci. Značka tedy musí jasně sdělovat, že tyto hodnoty podporuje a hodnoty maminek chápe.
  2. Zapojte je do konverzace. Matky konverzují, aby sdílely informace, vytvářely vazby a pěstovaly je. Značky s nimi tedy musí mluvit a zapojovat je. Obsahem zaměřeným jen na produkt toho nedosáhnou. Úspěch mají organizace na podporu budování vztahů mezi maminkami za podpory značky.
  3. Buďte empatičtí. Maminky na to slyší. Nejlépe reagují na příběh značky, do kterého se samy dokážou vcítit, protože něco podobného již samy zažily. Inspirací pro obsah jsou rozhovory maminek mezi sebou a časté otázky na jejich názory např. pomocí stručných dotazníků, za jehož vyplnění budou odměněny.

-th-

Zdroj: Social Media Today - odborný web zaměřený na sociální sítě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Social Media Today