Deset chyb v direct mailu

Přímá reklama zasílaná poštou nebo e-mailem může přinést řadu výhod. Je však třeba vyhnout se základním chybám.

- Špatný seznam adres. V první řadě byste měli znát zájmy svých klientů. Pracujte proto na správném zacílení kampaní.

- Nedostatečné testování. Sledujte objem odpovědí na každou kampaň. Testujte různé varianty textu zpráv, obálek atd.

- Nedostatečně osobní přístup. Reklamní dopis by měl být co nejvíce osobní. Nejdůležitější je jméno adresáta.

- Přílišné soustředění na brožuru. Většina lidí si nejprve přečte váš dopis a poté se teprve obrátí k přiložené brožuře. Věnujte proto více pozornosti sestavování dopisu, v němž je třeba primárně oslovit.

- Příliš adjektiv. Přídavná jména vaše sdělení prodlužují a oslabují. Soustřeďte se na jasné sdělení faktů a výhod.

- Nejlepší nakonec. Pokud nejste firma, kterou každý ihned pozná, upozorněte na sebe hned na začátku. Nenechávejte si zdůvodnění, proč nakupovat právě u vás až na konec textu, kam většina zmatených čtenářů nedojde.

- Začátek u produktu. Na úplném začátku by měl vždy stát zákazník. Nezačínejte proto tím, co děláte a kdo jste, ale jak můžete zákazníkovi svými produkty pomoci.

- Ignorování magických slov. Tato slova spolehlivě přilákají pozornost, i když autorům dopisů a brožur mohou připadat jako klišé. Jde především o slova „zdarma“ a „vy“. Neříkejte jen „dárek“, ale „dárek zdarma“ a nejlépe „dárek pro vás zdarma“.

- Ignorace řešení problému. V6dy byste se měli zákazníka ptát, s jakými problémy se potýká. Nemluvte pak ale pouze o těchto problémech, ale o konkrétních řešeních pomocí vašich produktů.

- Zapomínání na obálku. Pamatujte si, že u dopisní reklamy je obálka prvním kontaktem se zákazníkem. Používejte takový vzhled a tvar, který zaujme.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How