Platební morálka Čechů rekordně rostla. Na konci roku ale může dojít k dramatickému propadu

Platební morálka Čechů s dluhy po splatnosti se rok od roku zlepšovala a loni se dostala na historické maximum. Počet lidí, kteří dodržovali dohodnutý splátkový kalendář, loni vzrostl na 47 %, což představuje 23% nárůst oproti předchozímu roku. Dlužníci ochotněji komunikovali a své dluhy řešili s inkasními agenturami relativně včas. Průměrná částka, kterou čeští dlužníci spláceli, dosahovala výše 2 508 Kč. Nejčastěji lidé dlužili za splátky úvěrů a krátkodobých půjček. Nejvíce disciplinovaní v dodržování splátek byli lidé v Praze (53 %), zdaleka nejméně pak v Libereckém kraji (36 %) a Pardubickém kraji (38 %). Vyplývá to z celoročních statistik mezinárodní inkasní agentury EOS KSI.

Ilustrační snímek

Čeští dlužníci přistupovali k úhradě svých dluhů rok od roku zodpovědněji. To se ovšem nyní může kvůli vysoké inflaci změnit. Očekáváme dokonce změnu dramatickou a letošní rok bude zlomový,“ komentuje Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

Průměrná částka, kterou dlužníci pravidelně hradili, zůstala v roce 2021 obdobná a činí 2 500 Kč. Pozitivní růst všech ukazatelů byl způsoben zejména lepší finanční situací dlužníků. Mezi lidmi zůstalo díky pandemii více peněz a míra nezaměstnanosti byla stále velmi nízká.

Česká ekonomika míří do recese a je pravděpodobné, že ji bude provázet tlak na propouštění. To může vedle inflace představovat další impuls ke zhoršení platební morálky. Je otázkou, jak budou dlužníci ke svým dluhům po splatnosti přistupovat. Dlužníkům v takové situaci radíme přehodnotit své výdaje, omezit spotřebu a v případě potíží ihned komunikovat se svým věřitelem. Seriózní věřitelé obvykle přistoupí na individuální řešení dluhu například formou delšího splátkového kalendáře,“ dodává Vladimír Vachel.

Ze zkušeností EOS KSI vyplývá, že v jednotlivých regionech jsou ve splácení velké rozdíly. Mezi kraje s nejvyšší průměrnou splátkou patří Královehradecký (3 042 Kč) a Jihočeský kraj (2 969 Kč). Nejméně pak splácí v Moravskoslezském kraji (2 110 Kč). Největší problém domluvit se s dlužníky na splátkovém kalendáři je v Ústeckém kraji (35 %). Co se týče dodržování domluveného kalendáře, nejvíce disciplinovaní v dodržování splátek jsou lidé v Praze (53 %), nejméně pak v Libereckém (36 %) a Pardubickém kraji (38 %).

Kolik procent lidí je ochotno se domluvit na splátkovém kalendáři podle krajů:

Kraj

Ochota domluvit se na splátkách (PTP rate)

Jihočeský kraj

47,64 %

Královéhradecký kraj

44,47 %

Plzeňský kraj

44,36 %

Zlínský kraj

42,48 %

Středočeský kraj

42,10 %

Olomoucký kraj

41,34 %

Jihomoravský kraj

39,33 %

Liberecký kraj

38,27 %

Kraj Vysočina

38,25 %

Karlovarský kraj

38,09 %

Pardubický kraj

36,73 %

Moravskoslezský kraj

35,34 %

Hlavní město Praha

34,72 %

Ústecký kraj

34,65 %Jak disciplinovaní jsou lidé v dodržování dohodnutých splátek podle krajů:

Kraj

Reálné dodržení dohody (Kept rate)

Hlavní město Praha

53,30 %

Plzeňský kraj

47,75 %

Karlovarský kraj

47,24 %

Jihomoravský kraj

46,39 %

Středočeský kraj

43,31 %

Kraj Vysočina

43,00 %

Zlínský kraj

42,96 %

Ústecký kraj

42,94 %

Olomoucký kraj

42,43 %

Moravskoslezský kraj

41,45 %

Jihočeský kraj

40,15 %

Královéhradecký kraj

39,67 %

Pardubický kraj

37,97 %

Liberecký kraj

36,24 %