Znalost sociálních sítí je třeba na všech úrovních firmy

„Expertíza v oblasti sociálních sítí musí být integrována ve všech oblastech marketingu firmy,“ zdůraznil Vince Kerr, ředitel marketingu Fujitsu UK and Ireland na letošní konferenci Marketing Week Live! 2011 v Londýně. Podle Kerra je nutné chápat, že sociální sítě nejsou samostatnou aktivitou, ale musí být integrovány jako součást mediálního mixu společnosti.

Účastníci panelové diskuze se shodli, že v počátcích bylo velmi obtížné najít rovnováhu mezi opatrností a kreativitou. Někteří projevili obavu ze sledování svých aktivit ze strany konkurence, které je díky sociálním sítím značně usnadněno. Šéfové marketingu významných firem se shodli, že je třeba najít určitou hranici, která nebude překročena. Zaměstnanci by měli být vyškoleni včetně informací o negativní stránce sociálních sítí.

Dalším ze zmíněných problémů bylo měření a vysvětlení hodnoty marketingu na sociálních sítích ředitelům korporací. Doporučením bylo pokusit se segmentovat a strukturalizovat údaje získané z nástrojů, které měří výsledky těchto médií. Ty pak lze vhodně prezentovat.

-th-

Zdroj: Marketing Week - portál předního britského časopisu pro odborníky v oblasti marketingu a médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Week