Zeď na Facebooku dostane významný "facelift"

Ilustrační snímek

Společnost Facebook oznámila řadu změn, které budou mít na sociální marketing výrazný vliv. Hlavní změny se týkají zobrazování příspěvků v rámci uživatelských „fídů,“ a zavedení funkce „Following Feed.“ Změny byly údajně zavedeny následkem zvýšeného množství zveřejňovaných fotografií a videí.

Nová „zeď“ bude mnohem širší a díky tomu bude na příspěvky mnohem více místa. Vizuální message tedy zapůsobí mnohem silněji než dosud.

  1. Vizuální obsah. V rámci příspěvků dostane vizuální obsah sdílený od třetích stran mnohem více prostoru. Většinu plochy zabere náhled, jen minimum informace o přátelích, kteří ho sdíleli.
  2. Nové „To se mi líbí.“ Jedna z nejlepších změn pro marketéry: Když se příteli bude líbit stránka, uživatel uvidí profilovou i úvodní fotografii stránky ve velkém formátu. Díky tomu je mnohem pravděpodobnější, že se také stane jejím fanouškem.
  3. Sdílení odkazů. I zde bude velký prostor pro náhled, bude-li mít obsah k dispozici grafický náhled. Uživatelé navíc uvidí i komentáře svých přátel k danému odkazu.
  4. Vybrané příběhy. Mezi zprávami uživatelé uvidí vybrané články o tom, co se jim Líbilo.
  5. Sledování zpráv. Following Feed je nová funkce, která umožní vidět v chronologickém pořadí všechny příspěvky ze stránek, které se uživateli líbily. Tuto funkci si ale uživatel musí sám vybrat. Doposud Facebook zobrazoval příspěvky jen přibližně 16 % fanoušků.
  6. Mobilní zobrazení. Facebook bude vypadat na mobilu velmi podobně jako na webu, tzn. uživatelský zážitek bude srovnatelný.

Všechny změny jsou už zkušebně zavedeny a nebylo ještě přesně stanoveno, kdy budou provedeny na všech uživatelských účtech.

 

-th-

Zdroj: Social Media Today - odborný web zaměřený na sociální sítě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Social Media Today