Tři lekce pro návratnost investic do marketingu

Existuje jeden základní princip, který udržuje návratnost investic na špičce agendy marketingových manažerů - firma musí vydělávat více, než utrácí. Vedení potřebuje mít důvěru v to, že marketing dokáže tento předpoklad splnit. Neznamená to, že každou korunu investovanou do marketingu je třeba měřit ve světle přírůstkových zisků. Neznamená to ani nutnost obětovat dlouhodobé zisky krátkodobým. Jde jen o větší disciplínu v chápání toho, jak marketingové iniciativy výsledně řídí ziskové chování zákazníků.

Co je třeba ke zlepšení návratnosti investic a schopností pro její měření?

- Připravte se na dlouhou cestu. Neexistuje žádné samostatné ani rychlé řešení implementace měření návratnosti investic do marketingu. Naopak to vyžaduje čas, dostatek zdrojů a podporu vedení.

- Soustřeďte se na strategický pohled. Měli byste provádět analýzy tak, abyste mohli pochopit, jak lze zlepšit vaše strategie a taktiky za účelem zvýšení rentability. Jde o to nastavit si svá měřítka tak, aby maximálně pomáhala učit se do budoucna, nikoli hledět jen stále do minulosti.

- Měřte chytřeji. Jedna z největších výzev spočívá v tom, nalézt rovnováhu mezi nutností uvádět na trh nové marketingové iniciativy a testovat v malém rozsahu chystané změny.

-kk-

Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com