Průzkum trhu v ekonomické recesi

Současné úspory v marketingu se stále častěji dotýkají i prostředků určených na průzkum trhu. Zároveň se však po markérech žádají kvalitní data a náhledy. Článek proto přichází s radami, jak minimalizovat dopady snížených rozpočtů na průzkumy trhu.

- Zachovejte si soustředění. Chytří marketéři soustředí své výzkumy na produkty, značky a trhy, které jsou klíčové pro jejich marketingové strategie. V období ekonomické recese je zásadní zaměřit se na stávající zákazníky, především ty nejloajálnější a nejziskovější.

- Získejte důvěryhodné partnery. Marketéři a dodavatelé průzkumů trhu, kteří si navzájem důvěřují a mají zavedený, dlouhodobý vztah, mohou společně plánovat, jak získat větší náhled a lépe se rozhodovat navzdory omezenému rozpočtu.

- Važte si zkušeností a úsudků. Zajímejte se o zkušenosti a intuice manažerů a výzkumných pracovníků, kteří prožili předcházející krize. Například v otázce určování cen vám mohou pomoci nalézt optimální úroveň nabídek.

- Využijte příležitostí v zámoří. Některé nadnárodní firmy přesouvají své výdaje na průzkum trhu ze západní Evropy na vznikající trhy v Asii nebo Latinské Americe. Cena průzkumů je zde mnohem nižší a investice se může více vyplatit.

- Vydejte se on-line cestou s určitým skepticismem. On-line průzkumy jsou levné a rychlé. Provádět je mohou i lidé, kteří nejsou odborníky. Firmy tak mohou ušetřit na službách profesionálních agentur. Počítejte však s určitou mírou nepřesnosti. On-line komunita nadšenců pro určitou značku nebude vhodným reprezentativním vzorkem.

- Nesnižujte náklady paušálně. Stejně důležité, jako vědět, kde v rámci průzkumu trhu ušetřit, je vědět, kde nešetřit. V době, kdy marketéři vytvářejí méně nových reklam a zavádějí méně nových produktů, je dvakrát tak důležité pečlivě testovat, chcete-li vybrat ty nejsilnější varianty.

- Věnujte pozornost novým zákazníkům. Část průzkumu trhu byste měli věnovat hledání budoucích změn ve spotřebitelském chování. Budou se vaši zákazníci chovat stejně, až recese skončí?

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review