Proč měřit efektivitu marketingu?

Měření efektivity marketingu pomáhá být efektivní zejména tam, kde rozhodují emoce. Aby byly výsledky co nejpřesnější, je třeba určit si několik základních bodů, ve kterých se bude měření provádět:

- Prodejní výsledky v době, kdy neběží žádná marketingová akce. Tak se získá základní číslo, od kterého se lze odrazit.

- Prodejní výsledky v momentu, kdy nějaká marketingová akce běží. Tato čísla hovoří o úspěchu akce v rámci jednotlivých komunikačních kanálů.

- Prodejní výsledky za celou dobu akce. Ukáží celkovou úspěšnost.

- Náklady na kampaň. Od tisku letáků po počet hodin, které jste kampani věnovali vy, vaši spolupracovníci a další.

Porovnáním výsledků z takto jednoduchého rozfázování zjistíte kromě celkového obratu, zisku a nákladů také nákladnost zvolené mechaniky, slabá místa v distribuci nebo komunikaci, nejvhodnější způsob komunikace dané akce, nejvhodnější načasování a dostatek užitečných informací pro to, aby příští kampaň byla méně nákladná a více zisková.

Zároveň byste však neměli zapomínat, že marketingová akce propaguje výrobky nebo služby, u kterých kromě emočního rozhodování hraje roli i kvalita, cena, ochota personálu, vystupování obchodních zástupců apod.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny