Plnit potřeby zákazníků se vyplácí

Výzkumy výkonu a výkonnosti nejúspěšnějších firem z Evropské unie ukazují, že orientace na plnění potřeb, přání a požadavků zákazníků má svůj smysl. Tento manažerský koncept šetří náklady při vstupech a efektivně využívá kontinua výstupů pěti základních marketingových procesů (transakčního marketingu, relačního marketingu, marketingu inovací, marketingu konkurence a konkurenceschopnosti a efektivního marketingového managementu).

Aplikací tohoto konceptu akcelerují ukazatele tržní výkonnosti. Zvyšuje se tržní poptávka ve vztahu k tržnímu potenciálu, míra růstu trhu pro podnik, míra prodejů podniku, dynamizace objemů u klíčových zákazníků, strategická hodnota klíčových zákazníků pro podnik aj. U Ukazatele zákaznické tržní výkonnosti se zvyšuje reputace u zákazníků, mění se nákupní rozhodování a chování zákazníků k podniku během rozhodování o koupi, zvyšuje se spokojenost uživatelů i zákazníků a také jejich loajalita k producentovi a značce.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny