Opáčko z marketingové analýzy

Dříve, než začnete vytvářet marketingovou strategii, měli byste provést analýzu. Měla by být základní součástí jakéhokoli obchodního nebo marketingového plánu a je také třeba pravidelně ji opakovat, aby postup zůstal aktuální. Článek přináší stručný úvod do toho, co uvážit při provádění analýzy.

- Zhodnoťte stav vašich produktů. Jaké produkty právě nabízíte? Jak plní potřeby vašich klientů?

- Zhodnoťte konkurenční situaci. Kdo jsou vaši největší konkurenti? Jaké jsou jejich konkurenční výhody?

- Zhodnoťte situaci své distribuční sítě. Jak se vaše produkty dostávají na trh?

- Zhodnoťte faktory okolního prostředí. Jaké ekonomické a sociologické faktory ovlivňují vaši výkonnost?

- Zhodnoťte své možnosti. Proveďte SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby).

Pro marketingové odborníky se tento stručný přehled může zdát až příliš triviální. Ani největším znalcům však neuškodí, když si čas od času připomenou základní výchozí body své práce.

-kk-

Zdroj: About Marketing - část amerického portálu About.com věnovaná marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Marketing