On-line průzkumy stručně a jasně

Je všeobecně známo, že udržet si stávajícího zákazníka je mnohem levnější, než získávat nového. Budování vztahů se zákazníky vyžaduje silné odhodlání a závazek. Pomoci v tom mohou například jednoduché on-line průzkumy zákaznických preferencí. Je však třeba držet se několika základních pravidel:

- Zajistěte, aby průzkum byl co nejjednodušší. Neměl by být příliš dlouhý ani složitý. Otázky by měly být jasné, stejně tak jako odpovědi.

- Průzkum by měl být zábavný. On-line průzkum je dobrou příležitostí, jak ukázat osobnost vaší firmy.

- Zajistěte snadnou obsluhu průzkumu. Snažte se co nejvíce omezit počet nutných položek k vyplnění. Uvědomte si, že čím jednodušší bude pro účastníky průzkum vyplnit, tím větší odezvy se dočkáte.

- Umožněte přeskakování a vynechání otázek. On-line průzkumy umožňují skrývat otázky na základě toho, jak účastník odpoví na předcházející otázky. To je dobrý způsob, jak být co nejstručnější.

- Použijte získaná data. Při vytváření on-line průzkumu je třeba vědět, co budete dělat se získanými daty. Vytváření průzkumu bez tohoto uvážení je ztrátou času pro vás i zákazníky.

-kk-

Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs