Na reklamní sdělení na Facebooku častěji klikají ženy

Podle nové zprávy od SocialCode je přibližně stejně velký počet mužů a žen, kteří na Facebooku kliknout na tlačítko „To se mi líbí“ umístěné v inzertní ploše. Avšak pokud jde o vlastní návštěvnost reklamních poutačů, výrazně vedou ženy. Dalším výsledkem průzkumu bylo zjištění, že všichni uživatelé od 50 let nahoru vykazují o téměř 23 % vyšší CTR. Naopak u mladších ročníků je běžnější, že se jim reklamy líbí a využijí k tomu příslušné tlačítko.

Mezi další zajímavá zjištění patří:

  • Ženy spíše kliknou přímo na reklamní banner, zatímco muži vykazují mírně větší pravděpodobnost zaškrtnutí políčka „To se mi líbí.“

  • Mezi ženami 50+ je CTR o 31,2 % vyšší než ve věkové skupině 18-29 let, přičemž u mužů tento rozdíl činí jen 16,2 %.

  • Muži 50+ mají podíl kliknutí na „To se mi líbí“ o 11,7 % nižší než ti od 18 do 29 let a o 9,5 % nižší než celkový průměr všech žen na Facebooku.

  • Celkově tedy mladší uživatelé této sociální sítě „lajkují“ častěji než ti starší.

Průzkum SocialCode studoval více než 4 miliony údajů pro reklamy, které obsahovaly tlačítko „To se mi líbí“ mezi 50 klienty na různých úrovních po dobu 10 měsíců až do srpna 2011.

-th-

Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs