Marketing? Ten nepotřebujeme...

Marketing? Ten nepotřebujeme...

V souvislosti se vstupem do Evropské unie se začala ozývat varování z úst zahraničních i tuzemských odborníků, podle kterých je Česká republika zemí marketingem nepříliš dotčenou. Podnikatelé nebo firemní management zastávají názor, že si nemohou marketing dovolit, marketing nepotřebují nebo marketing už dávno dělají.

Cesta k nápravě vede samozřejmě nejdříve přes posluchárny univerzit, kde by se zřetelně rozdělil marketing na část teoretickou a část praktickou, přičemž by obě měly ve studijních plánech své místo. O marketingu - zejména pak praktickém – se také málo (nebo vůbec) diskutuje. Lidé, kteří odpovídají za existenci a prosperitu firem, by se pak měli především ptát, co jim nabízené kurzy či poradenství v praxi přinesou. Už osnovy kurzů vám mnoho napoví. Nebojte se zvednout telefon a nechat si vysvětlit, jak nabízené vědomosti použijete právě vy v praxi. Nebojte se – jste-li vedoucím pracovníkem – přiznat, že zrovna teď potřebujete něco praktického a je vám docela jedno, že lidé vašeho postavení se smějí zabývat jen koncepčními záležitostmi.
-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny