Forbes: Hlavní trendy v online marketingu pro rok 2014

Internet změnil způsoby sdílení informací a měl i velký vliv na informování veřejnosti. Komunikační techniky směřují dovnitř spíše než ven s důraz je kladen na kvalitní originální obsah spíše než na reklamu na cizích informačních kanálech. Tím se posiluje důležitost značky a rozšiřuje okruh publika. Co tedy dále můžeme čekat v roce 2014?

1. Content marketing bude nabývat na síle

Content marketing je hlavní způsob, jak si získat autoritu a důvěru u zákazníků. Vytváří se hodnotný obsah, který se k publiku dostává řadou komunikačních kanálů, z nichž nejdůležitější jsou sociální sítě, videa a články na webové stránce (vlastní i na řadě cizích), případové studie a eNeslettery. Obsah pomáhá vytvářet se pověst ve svém oboru.

2. Marketing na sociálních sítích se bude diverzifikovat

Zatímco donedávna jsme měli jen Facebook, LinkedIn a Twitter, teď se s novými sítěmi roztrhl pytel. Díky tomu firmy experimentují s řadou platforem a snaží se tam získat co nejvíce zákazníků. Jen tak zjistí, který mix médií je pro ně nejlepší.

3. Obsah s obrázky vyhrává

Většina nových sociálních sítí, které se prosadily, se zaměřuje na obrázky. Z toho plyne jasný závěr, že o obrázkový obsah je velký zájem: Je totiž snadno a rychle srozumitelný.

Úspěšné články na blozích se vyznačují dobře rozmístěnými obrázky, které text dělí na menší části a zároveň podtrhují jeho význam.

Dalším příkladem úspěchu obrázků je současný rozmach tzv. infografik, které kombinují obrázek s malou dávkou doprovodných textů.

4. Méně bude více

Dalším trendem je posun zájmu od hlubokých poselství k jednoduchým. V jednoduchosti je síla – stačí se podívat na Apple či Google.

Spotřebitelé jsou přesyceni informacemi a agresivní reklamou, proto inovativní marketér dělá pravý opak. Zahlcený spotřebitel nebude spokojený zákazník.

5. Mobilní komunikace bude nezbytná

Díky nárůstu vlastnictví chytrých mobilních telefonů bude třeba mít veškerý obsah přizpůsobený pro mobilní zařízení. V opačném případě to za vás udělá konkurence.

6. Přesměrování reklamy bude efektivnější

Retargeting připomíná uživatelům internetu produkt, který už si prohlíželi. Napoprvé je totiž míra konverze vždy velmi nízká. Tím, že se člověku značka či produkt připomínají, začnou mít pocit známosti, který podporuje jejich důvěru a zvyšuje pravděpodobnost nákupu. Dlouhodobě jde zcela jistě o efektivní nástroj, který dále u marketérů poroste v oblibě.

7. SEO a sociální sítě budou mnohem více propojené

Signály ze sociálních sítí jsou jedním ze 3 pilířů SEO. Čím více lidí sdílí obsah, tím pravděpodobnější je, že je skutečně kvalitní. Proto by jeho pozice na vyhledávači přirozeně měla být vyšší.

Sociální sítě navíc slouží jako signály důvěryhodnosti. Potvrzují, že nalezený odkaz má smysl. Právě proto stojí za zvážení instalace nástrojů sdílení na sociálních sítích, tj. ona tlačítka, díky kterým lze obsah sdílet jedním kliknutím. Je v zájmu značky, aby čtenáři mohli obsah předávat dál.

Lze předpokládat, že do konce roku 2014 bude mít sdílení na sociálních sítích větší hodnotu než externí odkazy vedoucí na stránku.

 

 

-th-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com