Cynický zákazník, cynický pán

Spotřebitelé se stále více seznamují s technikami marketingu a budování značek. Komunikace s nimi je proto pro marketingové odborníky složitější. Největší problémy zahrnují podle nejnovějšího průzkumu pro britskou **Marketing Society** především menší důvěru ve velké společnosti, vyšší očekávání v oblasti služeb a větší cynismus v postoji k marketingu.

Klíčovými faktory v rozhodování o tom, kteří spotřebitelé budou aktivně odolávat vlivu reklamy a velkých značek jsou podle tohoto průzkumu pohlaví, věk a vzdělání. Na reklamu spoléhají spíše mladší konzumenti, protože jsou nejméně zkušení spotřebitelé. Z hlediska pohlaví odolávají více muži. Veřejnost vnímá reklamu čím dál tím méně jako zábavnou a potřebnou a ztrácí víru v to, že značkové zboží je zároveň kvalitnější.

Existují dvě interpretace spotřebitelského cynismu. První je cynismus zapříčiněný přílišnou obeznámeností s marketingem. Na druhou stranu existuje i cynismus, který vyrůstá z aktivní odolnosti vůči vlivu marketingu. Nejsilnějším pojítkem k odolávání marketingovým strategiím je ve skutečnosti psychologická dispozice.

Největší chyba, které se obchodníci mohou dopustit, je snaha vnímat rezistenci spotřebitelů jako součást všeobecného antimarketingového mínění. Pochopení skutečných motivů stojících za rostoucím cynismem a jeho demografický profil by měly vést ke stimulaci a k vytváření nových marketingových strategií.

-kk-

**Datum vydání:** III/2004
Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media