Cílit dle demografických či psychologických kritérií?

Ilustrační snímek

V reklamě se utratí spousta peněz za přizpůsobení kampaně různým demografickým hlediskům. Nejnovější studiePsychological Science však naznačuje, že by mohlo být vhodnější reklamu přizpůsobovat spíše osobním charakteristikám spotřebitelů napříč demografickými skupinami.

Autoři studie pracovali se skupinou 324 jedinců. Připravili pět inzerátů na mobilní telefon, které byly zaměřeny na 5 osobnostních rysů: Extroverzi, přívětivost/přátelskost, svědomitost, emoční stabilitu a otevřenost vůči zkušenostem. Každý typ člověka je třeba motivovat jiným způsobem.

Na inzerátu byl obrázek telefonu s textem, který byl přizpůsoben motivačním faktorům pro různé personální rysy. Extrovertům byl tedy nabízen XPhone, se kterým jsou tam, kde se něco děje. Zatímco neurotickým jedincům byl nabízen telefon, se kterým budou v pořádku a bezpečí.

Účastníci průzkumu měli ohodnotit, které inzeráty jim přijdou přesvědčivé, na základě kterého z nich by si telefon koupili apod. Kromě toho každý z nich vyplnil vlastní dotazník k identifikaci své osobnosti. Ve všech případech byly hodnoceny jako efektivní ty inzeráty, které odpovídaly profilu respondenta.

V průzkumu šlo o jeden jediný výrobek. Motivy nákupu byly však rozděleny podle běžných osobnostních rysů. Vnímaná hodnota produktu tak záležela na tom, jaké důvody k nákupu inzerát zdůrazňoval.

-th-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily