Certifikované vzdělávání CIMA Aneb vzdělání je o kvalitě, nikoli o kvantitě

ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. - Certifikované vzdělávání CIMA

Vzdělávacích agentur, firem větších či menších, společností či individuálních lektorů, učitelů a mentorů nabízejících vzdělání všeho druhu je u nás nepřeberné množství. Každému manažerovi, řediteli a HR pracovníkovi chodí denně několik emailů nabízejících účast na různých konferencích, seminářích, školeních a kurzech. Jednodenních, dvoudenních i dlouhodobých.

Jak si mezi těmi všemi možnostmi vybrat? Jak poznat, do jakého kurzu v jaké společnosti investovat své peníze? Zejména když nabídky jsou si podobné jako vejce vejci? A ať už jsou stejné, nebo ne, předhánějí se především cenou.

Kdyby všechno bylo zadarmo, na co by byly dotace…

Trh se vzděláváním je pochroumán. Je poraněn neobyčejně velkým množstvím tolik oblíbených dotací z peněz EU. Vzhledem ke striktním pravidlům výběrových řízení nutných právě v případech dotačních programů, jsou i vzdělávací společnosti, postavené na kvalitě svých produktů, nuceny tlačit své ceny až na samé dno jen proto, že z principu může být vybrána jen ta nejlevnější nabídka bez ohledu na kvalitu. Úplně nejlepší by asi bylo, kdyby ceny byly nulové, a to bez ohledu na to, že to, co je zadarmo, bývá většinou podezřelé. No, ale kdyby všechno bylo zadarmo, na co by pak byly dotace? Hm, tak já nevím…?

A je vlastně to nejlevnější také nejlepší? Z pohledu „platícího diváka“ v okamžiku převodu svých peněz jistě ano. Z pohledu aktivního účastníka kurzu v okamžiku jeho absolvování už zcela jistě ne. Troufám si říct, že ve vzdělávání platí možná víc, než kde jinde, ono známé „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“.

Kvalitní kurz je dán vždy alespoň dvěma základními atributy

kvalitním obsahem, který je pro účastníky kurzu skutečnou přidanou hodnotou v oblasti jejich činnosti, kvůli níž se rozhodli utratit za kurz své peníze, věnovat svůj čas a nemalé mentální úsilí

a

kvalitními lektory, kteří nejsou jen akademickými odborníky přednášejícími teoretické poučky, jež si každý účastník kurzu dokáže sám přečíst v opět nepřeberném množství různých odborných publikací a učebnic, ale jsou především odborníky z praxe schopnými konzultovat s účastníky kurzu jejich aktuální případy, otázky a problémy.

A pokud se k těmto dvěma základním atributům přidá ještě třetí, kvalitní certifikát, tedy celoevropsky, případně celosvětově uznávaný doklad o tom, že účastník získal užitečné vědomosti a dovednosti prostřednictvím akreditovaných lektorů, není už nad čím váhat. A to přesto, že cena v takovém případě nemůže být nulová, ale odpovídající cestě za poznáním, kterou účastník absolvuje a výsledkům, kterých svým studiem dosáhne.

Certifikované vzdělávání CIMA

Společnost ICV je lídrem na trhu certifikovaného vzdělávání CIMA. Uceleného marketingové vzdělávání, jedinečného na českém trhu. Základní know-how bylo před lety převzato z Holandska a přizpůsobeno českému prostředí.

Akreditovaní lektoři jsou skutečnými profesionály ve svých oborech.

Důležitou součástí kurzu je řešení aktuálních případových studií, které odpovídají vždy českému podnikatelskému prostředí, a prezentace jejich řešení. Certifikované vzdělávání CIMA je příležitostí pro získání rozsáhlých znalostí a dovedností v oblasti marketingu, které jsou účastníci schopni ihned aplikovat do své práce. Po absolvování zkoušky obdrží certifikáty platné v celé EU. A navíc… v rámci kurzů se setkáte se zajímavými lidmi z jiných společností, získáte kvalitní kontakty a budoucí spolupráci již nic nebude bránit.

Nelze jinak, než DOPORUČIT.

 

Nejbližší 12denní komplexní kurz CIMA A začíná již v úterý 14. 4. 2015 a je zakončen 17. 6. 2015 s možností složení zkoušky v červnovém termínu. Cena kurzu: 28.000 Kč + DPH

Pro informace a objednání pište na mirka.matatkova@icv.cz nebo volejte na +420 776 884 588.