Budoucnost komunikace s agenturami v 10 krocích

Prezident společnosti Agency Assessments International David Wethey se zaměřil na to, co se změnilo ve výběrových řízeních klientů na komunikační agentury v posledních letech. Klade si otázku, zda se vůbec budou klienti a agentury v budoucnosti setkávat a pokud ano, v jaké formě. S ohledem na budoucnost formuloval několik pravidel na získávání klientů v následujících deseti letech – pro každý rok jeden návrh, pět pro klienty a pět pro agentury.

Klienti


1. Nedělejte žádná rozhodnutí o operačním systému, dokud nebudou vyjasněny faktory, jako je rozsah prací, výše investice, strategický postup a kreativní strategie.

2. Dívejte se vpřed. Požadujte vizionářství a myslete čtyři až pět let dopředu.

3. Kreativní aspekt reklamy a média zvažujte uceleně, ne zvlášť.

4. Nechte agentury, aby se účastnily vašeho úspěchu. Nabídněte smlouvu a odměnu odvíjející se podle výsledků.

5. Uvědomte si, že na pozici oblíbeného klienta jedině získáte, a to nejen z hlediska peněz. Ukažte kandidujícím agenturám, že je vaše výběrové řízení podle pravidel fair play.

Agentury


1. Nedávejte vše zdarma.

2. Pohlížejte na věc z hlediska klienta.

3. Uvědomte si, jak těžké je pro klienta učinit rozhodnutí. Využijte každé příležitosti ukázat, že se vymykáte.

4. Nepodléhejte pokušení nabízet se příliš často.

5. Mějte na paměti, že většina klientů při hledání nových agentur hledá transformaci a ne totéž, co již má.

-kk-

Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media