Výzkum: Sociální média ve firmách

PR agentura Neopublic Porter Novelli zveřejnila výsledky mezinárodního výzkumu využití sociálních médií firmami a organizacemi. Ukázalo se, že většina velkých a středních firem již začala sociální média využívat, dosud však s tímto komunikačním kanálem spíše experimentuje a postrádá strategický přístup a vyhodnocení. Výzkumu se zúčastnilo 121 organizací a firem z 15 zemí a přibližně 13 hospodářských odvětví.

Plnou integraci sociálních médií do své komunikační strategii potvrdilo v rámci tohoto výzkumu 27 % respondentů. Nejčastější důvody zapojení zahrnují zpevňování pověsti značky, dialog se zákazníky a snahu podpořit návštěvnost webových stránek. Nejčastějším nástrojem jsou proto tzv. networkingové stránky. Polovina respondentů zajišťuje zapojení sociálních médií do komunikační strategie vlastními silami, především prostřednictvím oddělení marketingu a PR.

Jako nejčastější překážky pro širší využití sociálních médií vnímají firmy neschopnost vypočítat návratnost vložených investic, nedostatek digitální gramotnosti a porozumění sociálním médiím nebo nedostatek efektivních nástrojů k měření aktivit uskutečněných přes tento druh médií.

Většina respondentů již začala do sociálních médií aktivně investovat. Rozpočet na sociální média však představuje pouze pět až deset procent celkového komunikačního rozpočtu.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny