Proč ve vaší firmě nefunguje sociální marketing

Ilustrační snímek

Specialistka na sociální marketing Stephanie Chandler se na portálu časopisu Forbes zamýšlí nad tím, proč v mnoha firmách nefunguje sociální marketing. Říká, že podobná situace má nejspíš jednu či více z následujících příčin:

  1. Nejasné cíle. Stejně jako při jakékoliv jiné marketingové aktivitě je třeba na sociálních sítích stanovit jasné cíle – co konkrétně očekáváme. Chcete zvýšit návštěvnost webových stránek či zvýšit povědomí o značce?
  2. Nereálná očekávání. Cíl musí být nejen jasně definovaný, ale také realistický. Facebook nemá žádnou magickou moc, tak nečekejte, že díky němu získáte do dvou měsíců davy nových klientů. Sociální marketing je součástí dlouhodobé strategie, kdy jde především o budování povědomí o značce, upevňování vztahů s existujícími zákazníky, získávání nových kontaktů, podporu jiných marketingových aktivit apod.
  3. Neznalost publika. Ještě než aktivně vstoupíte na sociální sítě, musíte dobře znát a chápat svoji cílovou skupinu – kdo do ní patří, co je motivuje a co je naopak trápí, jaké jsou jejich potřeby? Teprve podle toho můžete připravovat kvalitní obsah, kterým máte šanci zaujmout.
  4. Nedostatek blogování. Nejosvědčenějším nástrojem sociálního marketingu je blog. Nasdílený kvalitní obsah či originální články jsou důvodem, proč se k vám lidé začnou vracet a začnou komunikovat. V ideálním případě byste měli blog aktualizovat dva až třikrát týdně a nový odkaz sdílet pomocí všech svých sítí. Kromě toho se ujistěte, že obsah se jasně vztahuje ke značce, kterou propagujete. Pokud všechno tohle děláte, ujistěte se, že jednotlivé články mají dostatečně lákavé titulky, ze kterých je zřejmá přidaná hodnota pro čtenáře.
  5. Sociální sítě znamenají závazek. Tzn., nemůžete je spravovat jen tehdy, když si na to zrovna vzpomenete. Je to každodenní práce. Pokud k tomu však budete přistupovat jako k závazku, který je pouhou nutností, čtenáři to vycítí. Zkuste v nové práci najít potěšení. Váš entusiasmus bude na výsledcích znát.
  6. Absence strategie. Pokud sociální marketing nemá jasně stanovaný směr, kterým se má vyvíjet, nemůžete od něj nic čekat. Je však pochopitelné, že na základě dílčích výsledků budete strategii aktualizovat a využívat techniky, které se osvědčily.
  7. Zapomínáte na cross-promotion, tedy vzájemnou marketingovou podporu. Klientům musíte dát vědět, že kromě webových stránek jste nyní i na sociálních sítích. Začněte prostřednictvím jiných médií (web, podpis v emailech, inzeráty, atd) vkládat odkazy na své sociální sítě a aktivně vyzývat k jejich návštěvě.
  8. Absence aktivního zapojení publika. Pokud nebudete reagovat na komentáře svých čtenářů a jasně neukážete, že si jich vážíte, zapojí se do diskuzí raději někde jinde. Dělejte všechno proto, abyste publikum zapojili. Velmi efektivní je sdílení obsahu jiných lidí (ovlivňovatelů, zájmových skupin) či přímá zmínka o nich.
  9. Příliš malé publikum. Fanoušky či následovatele musíte aktivně hledat a vyzývat. Využijte kontakty ze svých databází a oslovte je. Nebudete-li proaktivní, nečekejte, že se k vám lidé přidají jen sami od sebe.
  10. „Jen trochu“ sociálního marketingu. Sociální marketing stojí dost času. Pokud se mu však budete věnovat jen nárazově, budou jeho výsledky také jen nárazové. Dobrých výsledků nelze dosáhnout v něčem, čemu se nevěnujete naplno. V menších firmách k úspěchu obvykle stačí méně než hodina denně. Ale pravidelně!

-th-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com