Nesou vaše e-maily ovoce?

Ovocné stromy představují zajímavou paralelu s e-mailovým marketingem. Různé typy zákazníků totiž stejně jako různé druhy ovocných stromů potřebují speciální přístup, aby mohly přinést ovoce. Problém je v tom, že řada firem přistupuje ke všem zákazníkům v e-mailovém marketingu stejně. Než se proto pustíte do nové kampaně, inspirujte se následujícími doporučeními.

- Oslovujte správnou skupinu. I v e-mailovém marketingu je třeba znát zákazníky, které chcete oslovit. Ne každého zákazníka z vašeho seznamu můžete oslovit stejně. Jiný přístup ke třeba zvolit například k mužům a ženám. Rozdělte proto své zákazníky do skupin podle demografických údajů, spotřebního chování, životního stylu atd. Získáte tak pružnost v zacílení svých propagačních akcí a nabídek na základě specifických zákaznických přání a potřeb.

- Soustřeďte se na design. V dnešní době máte k dispozici technologii zvanou eye-tracking, která vám pomůže rozmístit části vašich reklamních sdělení tak, aby si jich čtenáři nejlépe všimli. Jedná se o testování na základě sledování pohybu očí. Důležité je také vědět, že většina lidí otevírá e-maily v podokně pro čtení (preview pane). Umístěte proto svou nabídku v horní části stránky.

- Používejte málo slov. U e-mailu platí příslovečné rčení, že méně je více. Abyste rychle oslovili čtenáře, buďte co nejstručnější. Používejte obraty, jimiž sdělíte čtenářům, co mají dělat (např. „jednejte hned“) a piště stylem a jazykem, který je čtenářům přirozený. Nabídky mají největší odezvu, když je napíšete větším tučným písmem a umístíte nahoru. Důležitá je také možnost dostat se kliknutím na nabídku k bližším informacím. Totéž platí pro titulky. Předmět zprávy by měl být zacílený osobně, ne delší než 10 slov a obsahovat nabídku se specifickou výzvou k akci. Dávejte pozor i na adresu, z níž budete zprávy rozesílat, aby kvůli ní nebyla zpráva vyhodnocena jako spam.

- Testujte. E-mailový marketing má velkou výhodu v jednoduchém testování a sledování výsledků kampaní. Monitorovat a upravovat kampaň můžete na základě reakcí čtenářů. Moderní analytický software vám umožní snadno odhalit, co funguje či nikoli nebo jaké odkazy čtenáři nejvíce využívají.

-kk-

Zdroj: WebProNews - americký portál pro webové profesionály
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebProNews