Mýty o firemní identitě

Pohledy na firemní identitu v oblasti e-komerce zahrnují několik běžných mýtů. Jedná se zejména o předpoklad, že velké peníze koupí firmě velké jméno nebo že zákazníci jsou jen stádo ovcí, které následuje kreativní nápady. Mylné je také přesvědčení, že pokud bude firma zákazníky neustále bombardovat reklamními sděleními, zajistí si trvalý prodej svých produktů či služeb.

Firemní image a identita jména jsou páteří každého podnikání. Bez nich nemůže být žádný růst ani rozvoj. Je proto velice důležité vědět, jak tuto hru správně hrát.

- Peníze nejsou image. To, že tučný rozpočet na budování značky zajistí firmě skvělou identitu platilo možná v šedesátých nebo osmdesátých letech. Dnes je však situace jiná. Je třeba, aby si zákazník mohl s identitou firmy předem spojit konkrétní výsledky. Peníze pochopitelně pomáhají uvádět věci do pohybu, neznamená to ale, že čím více peněz vynaložíte, tím lepší budete mít image. Dnes tvoří firemní identitu správné peníze spolu s výkonností a imagem. Podívejte se například na společnost Google. Nemá žádnou reklamní agenturu a spoléhá na jednoduchý marketing s rekordním výkonností. Je přední značkou ve světě e-komerce, aniž by vydávala tučné sumy na budování značky.

- Jsou zákazníci ovce? V tomto světle vidí zákazníky hlavně velké agentury. Navrhují proto velkolepé a neobvyklé kampaně. Tomuto trendu však již také odzvonilo. Zákazníci jsou přesyceni reklamními informacemi a nenechávají se vším oslnit jako dříve. Chtějí snadno rozeznatelná jména, která si zapamatují a jednoduše se píší. V dnešní době má úspěch nikoli masový, ale individuální marketingový přístup.

- Bombardování úspěch nezajistí. V minulosti sice reklamní masáž fungovala, s moderní kybernetickou dobou však přichází nutnost individuálního přístupu v marketingu. Rozvoj e-komerce otevírá dveře marketingu založenému na zdravém rozumu – jasným a upřímným sdělením.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher