Marketingové hry

Roste počet zadavatelů, kteří využívají online hry jako komunikační nástroj. Vede je k tomu řada důvodů:

- Počítačoví hráči jsou lukrativním segmentem. Největší skupinu hráčů představují třicátníci. Hráči mají obecně bohatší společenský život, častěji se setkávají s přáteli a jsou aktivnějšími sportovci.

- Počítačové hry znamenají interakci a emoce. Na rozdíl od klasické reklamy, která je často vnímána jako obtěžující, jsou komerční sdělení v počítačových hrách přijímána kladně. Navíc nejsou statická, ale „živá".

- Počítačové hry vytváří komunity. Počítačové hry lze jednoduše integrovat do sociálních sítí.

- Počet hráčů neustále roste. Počítačové hry v současné době představují největší zábavní průmysl, který generuje vyšší příjmy než film, hudba nebo literatura.

- Počítačové hry nevyžadují velké rozpočty. Počítačové hry jsou dostupné širokému publiku. Zážitek mohou poskytovat i jednoduché hry vytvořené s malým rozpočtem.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny