Je web skutečně "světový"?

Mnoho zemí uplatňuje různá omezení, co es týká zboží a služeb, které je možné si koupit nebo využít. Webové obchody sice některé tyto překážky odstraňuje, ale jejich provozovatelé se musí vždy řídit zákony svého domovského státu. To nasvědčuje tomu, že internet není v tomto směru zase tak celosvětovou záležitostí, jak by se mohlo zdát. Nezdařené pokusy o elektronický nákup například nejnovějších videohitů v zemi, kam dosud oficiálně nedorazily, tento fakt potvrzují.

Pro to, aby mohly společnosti využívat internet ke komerčním účelům s co největší mírou efektivity, musejí poznat a akceptovat specifika jednotlivých zemí, do nichž jejich činnost zasahuje. Problémy může například způsobit jazyková bariéra, proto řada se řada firem snaží poskytnout své služby v co největším počtu jazyků.

Legislativní zmatek, odlišné zákony v oblasti financí, uživatelské i osobní svobody rozvoj tohoto odvětví brzdí – lze použít pouze omezený počet platebních metod. V některých zemích lze například nakupovat pouze na dobírku. Než bude web skutečně celosvětovou záležitostí, budou muset elektronické obchody vyřešit řadu problémů kulturních, jazykových, dopravních a platebních, což se dosud podařilo jen málokterým z nich.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily