AOP: Reklama na stránkách s původním obsahem je nejdůvěryhodnější

Uživatelé internetu více věří reklamám a značkám na stránkách s původním obsahem než na stránkách sociálních médií. Ukázal to alespoň výzkum britské organizace Association of Online Publishers (AOP).

Reklamě na stránkách novin, televizních a rozhlasových stanic či odborných publikací, věří tři pětiny respondentů (59%). Téměř polovina (48%) důvěřuje reklamě na portálech, jako je MSN nebo Yahoo. Pouze 39 % pak věří reklamě na sociálních sítích.

Původní obsah podněcuje i k lepšímu vnímání značek

Stránky s původním obsahem jsou dle výzkumu úspěšnější také ve vytváření pozitivního povědomí o značkách. Značkám na stránkách s původním obsahem věří 60 % respondentů, značkám na portálech 43 % a značkám na sociálních sítích 39 %.

Výzkum proběhl v říjnu 2010 na vzorku 1340 rozhovorů prostřednictvím online panelu ve Velké Británii. Respondenty byli pravidelní uživatelé internetu, kteří navštěvují příslušné stránky alespoň dvakrát měsíčně.

-kk-

Zdroj: Marketing Week - portál předního britského časopisu pro odborníky v oblasti marketingu a médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Week