6 tipů k optimalizaci programů virálního marketingu

Virální marketing, dokážete-li jej správně využívat, může být vysoce efektivní a nenákladný nástroj ve vašem marketingovém mixu. Podle výzkumu americké firmy Jupiter Communications používá určitou formu virální propagace 80 procent on-line společností. Téměř devět z deseti dospělých uživatelů Internetu v USA sdílí s dalšími uživateli určitý obsah prostřednicím e-mailu.

Článek popisuje několik rad, jak hodnotně využít virálního marketingu.

- Použijte virální marketing jako krok blíže k budování vztahů a rozvoji přitažlivosti vaší značky. Při budování databází potenciálních zákazníků nebo řízení on-line prodeje je klíčové pochopení toho, které stránky a kteří lidé disponují největší pravděpodobností předávání vašich zpráv.

- Virální marketing funguje nejlépe, integrujete-li jej do svého celkového marketingového mixu. Nejde o techniku, která stojí sama o sobě. Je třeba využívat ji strategicky, jako prostředek k dosažení určitého cíle, nikoli jako cíl samotný.

- Zůstaňte reální. Marketéři modelují příležitosti virálního marketingu za účelem stanovení svých cílů, měřítek výkonnosti a realistických rozpočtů. Vytvářet behaviorální a motivační profily je mnohem lepší, než spoléhat na jednotný kreativní přístup uplatňovaný v rámci různých strategií.

- Testujte, zdokonalujte a opět testujte. Analýza behaviorálních modelů a vícečetných cyklů motivace vám pomůže přeměnit váš virální marketing v předvídatelný a měřitelný marketingový kanál.

- Umožněte lidem stahovat váš obsah v použitelném formátu (JPG pro obrázky, MPG pro videa apod.). Virální marketing může být úspěšný jen tehdy, když máte téma, které motivuje zákazníky k tomu, aby o něm hovořili, a vy jim pomáháte tuto konverzaci udržovat.

- Poskytněte interaktivní webové stránky, které pomohou budovat silnou on-line komunitu. Zkuste také získávat zákazníky pomocí speciálních nabídek v e-mailech, které půjdou jednoduše předávat.

-kk-
Zdroj: eMarketing & Commerce - americký magazín o elektronickém marketingu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eMarketing & Commerce