4P v elektronickém prostoru

Klasický marketingový mix tvoří produkt, propagace, cena a místo na trhu a prodeje. V elektronickém prostoru však příliš neplatí. Produkt zde lze prezentovat jen virtuálně a také se často stírá rozdíl mezi produktem a službou. Propagace na internetu je specifická díky přesnému zacílení a okamžité zpětné vazbě. Cena je mnohem variabilnější a přístupnější slevám. Místo je pak také virtuální, takže se marketingový mix v podstatě redukuje jen na propagaci a cenu. Tím se omezuje manévrovací prostor.

Internet je však na druhou stranu natolik pružný, že dokáže součásti klasického marketingového mixu transformovat. Produkty lze například rozdělit na komponenty a umožnit zákazníkům sestavit si vhodnou variantu. Propagace musí být zajímavá, maximálně jednoduchá a dávat jasný signál ke koupi. Cenu lze dynamicky měnit s ohledem na množství poskytovaných služeb, typu servisu či bonity cílové skupiny a oblasti.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny