Tři cesty, jak se vyhnout vícekanálovému selhání

V rámci vícekanálových kampaní firmy často ztrácejí přehled o základních principech vícekanálového marketingu. Stává se například to, že existují oddělené zisky a ztráty, každý přebírá uznání za prodejnost, kterou zajistil někdo jiný a nakonec nikdo neví, odkud zisky přicházejí. Článek připomíná tři základní principy vícekanálového marketingu.

- Sledujte zásobní organizace. Když lidé z marketingu nekomunikují s prodejci nebo on-line podpora nesdílí strategické kroky s offline partnery, nastávají problémy. Jestliže chcete být úspěšní, musí vaše různé kanály skutečně spolupracovat ve stejnou dobu.

- Buďte ještě více disciplinovaní.
Disciplína je klíčem k úspěchu v rámci jakékoliv kanálu a u více kanálů to platí dvojnásob. Musíte být schopní vyřídit vše disciplinovaně nejen v on-line prostředí bez lidského kontaktu, ale i v kanálech, kde špatný den nebo nedostatečné školení vašich pracovníků může vést k frustraci a znechucení zákazníků.

- Nezapomínejte na direct mail. Nespoléhejte jen na moderní on-line komunikaci. Přímá poštovní reklama vám může přinést zákazníky, kteří by se k vám jinak nedostali.

-kk-

Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine