Software pro e-mail marketing zvyšuje hodnotu CRM systémů

Společnosti, které užívají software umožňující realizovat a organizovat obchodní kampaně pomocí e-mailu, zaznamenávají podle výzkumů oproti ostatním firmám užívajícím běžné metody CRM větší úspěšnost a efektivitu v oblasti vztahu se zákazníky. Přes sedmdesát procent dotazovaných z celkem 2500 zaměstnanců šesti velkých společností odpovědělo, že používá pro koordinaci cíleného e-mail marketingu některý software a dokonce 80 % se domnívá, že se elektronická pošta stane brzy hlavním nástrojem komunikace se zákazníkem.

Výzkum se zabýval také testováním nejrůznějších typů softwaru z hlediska jednoduchosti obsluhy, rychlosti a podpory pokročilých funkcí (multikanálový, personalizovaný e-mail marketing…). Každý z programů má své slabiny i silné stránky, shodně však je uživateli hodnoceno jako nejhorší oblast integrace do stávajících technologií. Nejvíce používají tento typ marketingu telekomunikační společnosti. E-mail marketing je oproti tradičnímu CRM více záležitostí právě obchodních oddělení firem, jimž umožňuje přenést „domů“ služby zajišťované předtím formou outsourcingu.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily