Reklamní guláš

Reklamní průmysl prochází jedním z nejchaotičtějších období své historie. Je tomu tak kvůli souhře dlouhodobých změn, jako je rostoucí různorodost médií a příchod nových technologií, zejména Internetu. Zákazníci jsou dnes mnohem lépe informovaní, následkem čehož některé tradiční metody reklamy a marketingu nemohou již dále fungovat.

Rozvíjejí se živé diskuse o tom, zda je nákladově efektivnější najmout PR agenturu, aby pozvala novináře na oběd a přesvědčila jej napsat o jistém produktu, nebo si zaplatit rovnou reklamu v novinách. Je lepší uvést na trh například nové auto elegantní tištěnou reklamou v časopise, nebo rovnou zaparkovat zkušební vozy u obchodních středisek a čerpacích stanic? Rozhodnutí tohoto typu jsou stále komplikovanější.

Výzkumy ukazují, že lidé tráví stále méně času čtením novin a časopisů, zato však více chodí do kina, poslouchají rozhlas a využívají Internet. Nikdo stále neví, jak důležitou roli bude právě Internet hrát jako reklamní médium. Odhaduje se, že bude představovat vysoce efektivní cestu k získání určitých zákaznických skupin, zejména pro malé firmy s úzce vyhraněnými specializacemi.

Lidé jsou unaveni výskytem reklam ve všech formách a začínají reklamě odolávat. Průměrný Američan je například podle aktuální studie společnosti **Yankelovich Partners** denně vystaven působení asi tří tisíc reklamních zpráv. Efektivita reklamy je tak stále kontroverznější záležitostí. Obecné povědomí v reklamním průmyslu ukazuje na zvyšování prodeje i určitou dobu poté, co je reklamní kampaň na nějaký produkt ukončena. Pak ale nastává pokles prodeje a velice nákladný proces znovuobnovení značky. Někteří odborníci navíc začínají o dosavadním obecném povědomí pochybovat.

Některé firmy sice profitovaly z přemístění svých reklamních investic do různých médií, určit nejefektivnější cestu v dnešní době je však velmi riskantní. Začíná se proto zavádět postup, kdy o produktech informuje širší trh určitá cílová skupina (tzv. early adopters), která je cíleně oslovena firmami jako první. I přes všechny uvedené komplikace ale zůstává řada odborníků na reklamu optimistická. Zdůrazňují, že základní marketingové myšlenky jsou neměnné a ani příchod nového média nemusí znamenat konec dosavadních. Televize také nezničila rozhlas a ani rozhlas předtím neučinil konec vydávání novin. Kreativní změny jistě budou přicházet, nicméně právě kreativita je stěžejní výzvou reklamy.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com