Reklama a DPH

Vstup České republiky do EU přinesl změny v oblasti DPH. Tyto změny se dotýkají i marketingové komunikace. Článek upozorňuje na některé problémy, jimž je třeba věnovat pozornost, a popisuje také několik zajímavých souvislostí, které přinesl první měsíc fungování nového systému DPH.

Nový zákon o DPH zásadně změnil postup při stanovení sazeb DPH u služeb. Až dosud platilo, že pouze vyjmenované služby jsou v základní sazbě DPH, ostatní patřily do sazby snížené. Od 1. 5. 2004 je to naopak. Problém proto vyvstává například u zatřídění uměleckých výkonů. Podle prvních informací budou umělecká vystoupení herců na reklamní akci nebo herecké výkony při natáčení reklamního spotu podléhat snížené sazbě DPH. Práce režiséra, kameramana a dalších uměleckých profesí však již bude podléhat sazbě základní.

Dalším problémem je skutečnost, že nový zákon o DPH neupravuje předfakturaci služeb. Zásadní průlom u DPH nastává v mezinárodních souvislostech. Důležitou zásadou je, že se aplikace DPH řídí místem zdanitelného plnění. Zajímavá je též otázka důsledků změn DPH u osvobozených plnění bez nároku na odpočet DPH. (Především se bude jednat o banky, pojišťovny a další finanční instituce, subjekty podnikající v oblasti zdravotnictví atd.)

-kk-
**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media