Proč vaše reklama nefunguje?

Většinu reklam zákazníci nevnímají. Proč? Článek shrnuje sedm nejčastějších důvodů.

- Je nudná. Reklama má informovat, bavit a angažovat. Pokud nesplňuje alespoň dva tyto předpoklady, neuspěje.

- Je neurvalá. Reklama, která je příliš hlasitá, otravná, urážlivá, útočná nebo sobecká, vede k tomu, že zákazník bude stejně vnímat celou vaši společnost.

- Je bezpečná. I když odlišnost není sama o sobě zárukou úspěchu, zákazník reklamu pravděpodobněji zaznamená, nebude-li stejná jako řada jiných.

- Snaží se dosáhnout příliš mnoha věcí. Když si zákazník všimne reklamy, je to jen na krátký okamžik. Reklama by proto měla předávat jen jedno klíčové sdělení.

- Neměla dostatek času. Budete-li očekávat příliš v příliš krátké době, velmi pravděpodobně budete zklamáni.

- Líbí se vám. Uvědomte si, že nejste nejlepšími soudci své vlastní reklamy. Vaše reklama není pro vás.

- Nejde o problém reklamy. Chybou je také to, snaží-li se firma reklamou řešit nějaký jiný problém. Může jít o špatný nebo zastaralý design produktů nebo nedostatky v zákaznických službách. V takovém případě je třeba investovat spíše do interních zlepšení než do reklamy.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek