PR - komunikace se zákazníky, zaměstnanci a veřejností

PR, neboli vztahy s veřejností, jsou komunikační oblastí, která bývá označována jako součást marketingové komunikace. Nejde však pouze o manažerskou disciplínu, ale všeobecnou, protože se dotýká všech složek existence a fungování firem – komunikace se zákazníkem, komunikace se zaměstnanci a komunikace s veřejností.

Oblast styků a vztahů s veřejností je ve skutečnosti pouze menší součástí Public relations. Komunikace s veřejností bez viditelného komerčního zisku je považována za vynucenou a tedy nepříjemnou. Řada firem má k PR stále chybný přístup ve smyslu toho, že co největší odstup od veřejnosti je znak důstojnosti a výjimečnosti. Vzniká tak dojem, že PR představuje vysoce specializovanou a náročnou oblast, v níž lze vybírat jen z úzké nabídky správných komunikačních prostředků.

O tom, jak široce je třeba chápat PR, rozhodne samotné konkurenční prostředí. Mějte však na paměti rčení, že kdo přešlapuje na místě, ten už ve skutečnosti padá.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny