Pět nejčastějších chyb firemního webu

Kvalitně navržený a zhotovený web ještě nezaručuje efektivní fungování. Nedostatečná péče o web může často jeho účinnost oslabit a investici znehodnotit. O hotový web je třeba se starat. Jakých nejčastějších chyb se firmy se zbudovaným webem dopouštějí?

- Mylné přesvědčení, že web je hotový a že nás už nebude nic stát – web je médium živé, umožňující reagovat na změny a vývoj firmy, médium umožňující oboustranně komunikovat. S tím je spojen vznik nákladů finančních a časových. Výše nákladů závisí na typu podnikání. (Jiné náklady bude mít web módní firmy s kolekcí oděvů měnící se 2x ročně, jiné náklady budou na údržbu webu výrobce trubek.)

- Nikdo není zodpovědný za údržbu a rozvoj webu - veškerý pozitivní vývoj ve firmě by se měl odrazit na firemním webu. Měl by to mít na starosti člověk, který má komplexní přehled o firmě a autoritu požadovat po jednotlivých odděleních firmy dodávku podkladů. Sleduje weby konkurence a přichází s podněty na zkvalitnění prezentace.

- Nikdo nereaguje na korespondenci návštěvníků webu - to, že jsme vyzvali někoho ke komunikaci, na kterou pak nikdo nereaguje, je, podle zkušenosti uživatelů, situace vyvolávající bezmocnost a vztek doprovázený touhou potrestat provozovatele webu. Negativní emoce jsou tím silnější, čím více byl návštěvník ke komunikaci vybízen a čím více na zpětnou reakci spoléhal a byl na ní závislý.

- Web není aktualizován - prospekty, reference, novinky, změny kontaktů – to vše jsou stránky, které pravidelnou aktualizaci potřebují.

- Není využíván marketingový potenciál webu - web přinesl nové marketingové možnosti - sledování návštěvnosti, newslettery, ankety.

-ba-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny