Personalizace může umlčet fámy

Fámy se na Internetu množí velice rychle. Firmy, které se stávají jejich terči však dosud vesměs nevyvinuly efektivní řešení proto, aby je zastavily. Fámy se navíc šíří specifickým způsobem, který odborníci nazývají Goliášův efekt. Ten spočívá v tom, že když slyšíme něco o nějaké firmě, nemusíme si vždy zapamatovat její specifický název. Když tedy potom o té firmě hovoříme, přiřadíme jí automaticky název té největší nebo nejznámější firmy, která nás zrovna napadne. Společnosti, jako je například **Coca-Cola** tak mají vlastní webové stránky věnované pouze dotazům zákazníků a vyvracení fám.

Firmy by k zachycování fám měly využívat veškerá zákaznická kontaktní místa, webové stránky nestačí. Odborníci v této souvislosti hovoří i o personalizaci, například osobních e-mailech adresovaných zákazníkům, kteří dají ke komunikaci s firmou svolení.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily