Nová vlna konzumu

Nová vlna konzumu

Marketingoví odborníci a manažeři rizik mají před sebou alespoň ve Spojených státech nové výzvy. Převážně se jedná o legislativní opatření typu seznamů zakázaných subjektů pro telemarketingové snahy a šíření nevyžádaných e-mailů, budování vztahů se zákazníky, opatření proti praní špinavých peněz nebo tzv. Vlastenecký zákon (Patriot Act), který ukládá všem finančním institucím povinnost identifikovat zákazníka a rozpoznat a označit podezřelé transakce.

Je tedy jasné, že každá interakce se zákazníkem bude důležitější a hodnotnější než nyní. Významnější roli bude hrát i volba kontaktních kanálů. Nastává tedy doba přehodnocení strategií komunikačních kanálů a obecně nového pohledu na spotřebitelské chování. Konkrétně se jedná o tři kroky:

- analýza poptávky,
- optimalizace kanálů,
- efektivita kanálů.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM