Než začnete s přípravami na velkou marketingovou kampaň…

Na začátku je vždy marketingová analýza. Ale ty největší otázky při přípravě marketingové kampaně se vlastně netýkají marketingu, ale podnikání jako takového. Pokud si na ně nedáte jasnou odpověď, bude se vám jakákoliv kampaň připravovat opravdu špatně. V čem si tedy máte na začátku udělat jasno?

1. Jaká je vaše tolerance rizika versus možnost zisku?

Jaká jsou vaše finanční očekávání (např. ve vztahu k akcionářům)? Závisí odpověď na jedné produktové řadě, oblasti či části firmy, která ji má splnit?

Firma má často různou míru tolerance vůči riziku podle toho, na jaké úrovni řízení se takto zeptáme. Výsledkem je však chaos a nekoordinovanost. V rámci integrovaného marketingového plánu se proto vyplatí mít jasně stanovenou odpověď právě na tuto otázku.

2. V čem je vaše firma opravdu výborná?

Co vlastně prodáváte, o čem budete komunikovat? Máte nejlepší produkt, nejnižší náklady nebo nejlepší řešení? Definujte svou klíčovou kompetenci a podle ní firmu přizpůsobte.

Nejlepší marketingové aktivity vycházejí z dobré strategie, ve které jsou jasné dlouhodobé i krátkodobé cíle a jejich nositelé.

3. Čeho chcete dosáhnout?

Stále stejná otázka a stále na ni mnoho manažerů neumí jasně odpovědět. Avšak v zákulisí marketingového plánování musí být jasné priority, ze kterých pak vyplynou další vazby.

Odpověď na otázku může mít více úrovní. Na nejvyšší úrovni si řeknete, kde chcete jednou skončit a proč a díky čemu toho vaše organizace dosáhne. Na nejnižší úrovni je třeba stanovit dílčí cíle, které pomohou dosáhnout celku. Od toho už snadno odvodíte marketingový plán, KPI a další komponenty marketingové kampaně.

 

-th-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com