Newsletter jako strategický nástroj

Informační bulletin, tzv. newsletter, představuje silný způsob, jak zůstat v kontaktu se zákazníky a dalšími faktory ovlivňujícími chod firmy. Je to dynamický nástroj, který je informativní, ale dokáže i prodávat a formovat loajalitu. Řada firem však vytváří své newslettery nahodile bez jakéhokoli plánu, čímž o uvedené přednosti přichází. V době, kdy každý měsíc vychází tisíce různých newsletterů je ovšem nutné vytvářet je tak, aby prezentovaly firemní hodnoty. Nezáleží přitom na skutečnosti, zda se distribuují poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek.

Nejdůležitější je začít u strategie, která je často přehlížena a měla by být dlouhodobého charakteru. Spočívá ve sběru a výběru informací, volbě účelu a data vydání newsletteru a také přizpůsobování čtenáři. Dalším krokem je volba designu a rozvržení jednotlivých informací, kterou také nelze nechat náhodě. Vhodné je zvážit pomoc odborníků, klidně i externích. Třetím krokem vytváření newsletteru je pak řízení obsahu, po němž následuje krok poslední ve formě přizpůsobování konkrétnímu čtenáři.
Zdroj: MadeForSuccess.com - stránky amerického manažerského konzultanta Chrise Widenera
Zobrazit přehled článků ze zdroje MadeForSuccess.com