Mýty o budování identity

S rozvojem e-komerce se v nových rozměrech vynořují některé zásadní marketingové mýty. Tradičně se například při budování značky radilo vyčlenit velký rozpočet a co nejvíce na sebe upozorňovat, což mělo zajistit silnou firemní image a identitu. Tento postup sice ve světě fungoval v šedesátých nebo osmdesátých letech, dnes však již ovoce nenese. Dnes již velké utrácení velkou image nezaručí, protože pravda se šíří daleko rychleji než sebehezčí uměle vytvořený obraz. V dnešní době je třeba stavět do popředí výsledky a teprve na jejich základě budovat image.

Druhým mylným předpokladem je chápání zákazníků jako stáda ovcí, které půjde tam, kam je firma povede. Dnes již zákazníci nepůjdou za nejjasnější hvězdou na trhu, jen kvůli tomu, že je nejvíce vidět. Chtějí zejména osobní přístup a respekt. Nakonec se míjí účinkem i bombardování zákazníků marketingovými sděleními. Čím vícekrát vidí nebo slyší tutéž reklamu, tím více je znechucen. Stačila by jednoduchá a jasná zpráva.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: E-commerce Times - Magazín o e-komerci
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-commerce Times