Měsíční newsletter v sedmi krocích

Stále existuje velké množství firem, které nedělají nic pro to, aby si udržely stávající zákazníky. Přitom je k dispozici řada nástrojů, které nemusejí být nijak nákladné. Jedním z nich je měsíční newsletter. Jak tedy správně vytvářet firemní newsletter?

- Obsah , který nebude jen o vás. Nesnažte se vyprávět, jak jste skvělí. Vytvářejte obsah, který bude zajímavý a užitečný pro čtenáře.

- Poutavý, nový a originální obsah. Budou-li vaše články nudné a neaktuální, příjemci je přestanou číst.

- Smysl pro profesionalitu. Myslete na to, že newsletter je rozšířením vaší společnosti a měl by odpovídat vaší pověsti.

- Osobní kontakt. Snažte se odhalit něco osobního, a budovat si tím větší image odborníka.

- Nabídky a výzvy k akci. Dejte příjemcům důvod jednat okamžitě. Kdyby měli čekat, nebudou pravděpodobně reagovat vůbec. Přidejte speciální nabídku s omezenou dobou trvání.

- Konzistentnost. Nesnažte se ušetřit tím, že budete newsletter rozesílat jen jednou čtvrtletně nebo dokonce pololetně. Byla by to naopak ztráta peněz.

- Tisk. Zkuste svůj newsletter vytisknout. E-mail je samozřejmě levnější, tištěný nwsletter však minimálně dojde příjemci do schránky.

-kk-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management